Einde Tozo en TONK in zicht

Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Aanvragen Tozo kunt u indienen tot 1 oktober 2021. Voor de TONK kunt u tot 1 november 2021 een aanvraag indienen.

Heeft u na 1 oktober nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u een uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) aanvragen. Bbz 2004 is een bestaande regeling voor alle (zelfstandig) ondernemers, maar deze wordt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 tijdelijk versoepeld. U kunt deze uitkering vanaf 1 oktober 2021 aanvragen via de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Het RBZ verwerkt deze aanvragen namens de Sociale Dienst Drechtsteden. Let op: het gaat om een digitale aanvraag die u vanaf 1 oktober bij het RBZ kan indienen. Meer informatie: www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz

Ondernemersloket Drechtsteden

In de Bbz 2004-aanvragen vanaf 1 oktober zit een levensvatbaarheidstoets. Deze is bedoeld om meer inzicht te krijgen hoe u er als ondernemer voor staat. Vanaf 1 januari 2022 moet elke (zelfstandig) ondernemer verplicht een heroriëntatietraject doorlopen. Het is belangrijk dat (zelfstandig) ondernemers na de Tozo-periode weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Gaat u met uw bedrijf op dezelfde voet verder of op een andere manier? Heeft u misschien schulden, die u zelf niet kunt oplossen? Of overweegt u op zoek te gaan naar een baan in loondienst? Meer informatie vindt u op de website van het Ondernemersloket Drechtsteden: www.mijndoc.nl/ondernemersloket  

Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden vindt u hier meer informatie over mogelijke (financiële) ondersteuning. Kijk op www.socialedienstdrechtsteden.nl