Samen werken aan een bruisend Sliedrecht

Heeft u vorige week ook onze informatiekraam op de weekmarkt bezocht? Zo ja, dan danken wij u hartelijk voor uw interesse en betrokkenheid! Wij kijken terug op mooie en waardevolle gesprekken over de toekomst van Sliedrecht: Hoe kunnen we onze gemeente nóg mooier en levendiger maken?

Ook tijdens de speciale bijeenkomsten in De Lockhorst met ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen hebben we inspirerende verhalen gehoord en goede ideeën met elkaar uitgewisseld. En natuurlijk was er volop gelegenheid om vragen te stellen over de thema’s: Duurzaamheid, Leefbaarheid, Woningbouw, Bedrijvigheid en Bereikbaarheid.  
 
De ontwerp Omgevingsvisie - een document dat kaders schetst voor deze thema’s en tegelijkertijd ruimte biedt aan ideeën en initiatieven uit de samenleving - ligt nu ter inzage t/m donderdag 21 oktober 2021. Dit is de laatste fase waarin we samen met u de puntjes op de ‘i’ zetten voor een mooie toekomst. Zijn er nog belangrijke zaken die aandacht verdienen? Bekijk de ontwerp Omgevingsvisie op onze website www.sliedrecht.nl en laat het ons weten!

04-Foto weekmarkt - Ton 
Wethouder Ton Spek in gesprek met bewoners

04-Bijeenkomst De Lockhorst ondernemers
Bijeenkomst met Sliedrechtse ondernemers 

04-Liesbeth Marchesini - Tablis Wonen
Liesbeth Marchesini, directeur Tablis Wonen

 04-Wim Kos - ASVZ
Wim Kos, voorzitter Raad van Bestuur ASVZ