Start onderzoek koopgedrag

Begin september start in de Randstad en Noord-Brabant een grootschalig Koopstromenonderzoek. Ook in Sliedrecht.

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. En hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Ook helpt deze informatie om de winkelvoorzieningen te versterken en te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Sliedrecht neemt deel aan het onderzoek. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met de versterking van die winkelgebieden.

Hoe kunt u deelnemen?

In september ontvangt een willekeurige groep inwoners uit de Randstad en Noord-Brabant namens de provincies een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Deze uitnodiging ontvangen zij in de brievenbus. Inwoners die geen brief ontvangen, maar wel graag mee willen doen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl.