Extra onderzoek grond Parallelweg

De gemeente heeft in juni een verificatie onderzoek laten uitvoeren naar de grond (afkomstig van Benedenveer) die is opgebracht op een perceel aan de Parallelweg. De resultaten van dit onderzoek wijken af van eerdere onderzoeken. De gemeente hecht een groot belang aan zorgvuldigheid en heeft daarom in overleg met de Omgevingsdienst besloten een aantal zaken nader te onderzoeken. Dit vraagt nog extra tijd. Voorop staat dat de gemeente juiste en heldere informatie wil verstrekken aan alle inwoners. Betrokkenen hebben we geïnformeerd over het extra onderzoek dat we nu laten uitvoeren.