Verbreding A15 bijna gereed

De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is bijna gereed. Tijdens vier weekendafsluitingen heeft aannemer Strukton vrijwel alle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Voor de afrondende werkzaamheden zijn geen volledige wegafsluitingen meer nodig.

Op de A15 richting Gorinchem, tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, is maandag 23 augustus vroeg in de ochtend de derde rijstrook in gebruik genomen. De spitsstrook is komen te vervallen. Het verkeer heeft hier nu drie rijstroken met daarnaast een vluchtstrook ter beschikking. Daarnaast zijn er nieuwe portalen, bewegwijzering en nieuwe led verlichting geplaatst. Er staat nog een barrier langs een gedeelte van dit traject. Deze wordt op korte termijn vervangen voor geleiderails.

Op de A15 richting Rotterdam is een zogeheten weefvak aangelegd. Dit weefvak wordt binnenkort opengesteld. Deze week worden in een aantal nachten de laatste werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. De A15 blijft dan open. Verkeer richting Rotterdam kan ’s nachts langs de werkzaamheden rijden.

Omdat er nog werkzaamheden plaatsvinden, geldt er nog een aangepaste maximum snelheid. Naar verwachting zijn de werkzaamheden volgende week gereed.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website N3 werkzaamheden.

Forse opgave

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud aan de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

 

A15 PaSlie