Dijken voor waterveiligheid

Sliedrecht ligt aan de rivier Beneden Merwede. Als de waterstand in de rivier veel stijgt, kunnen sommige gebieden overstromen. Samen met het Waterschap Rivierenland houden we de veiligheid van inwoners scherp in de gaten.

De dijk in Sliedrecht is onderdeel van de waterkering tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk. Het Waterschap Rivierenland toetst elke 12 jaar of de dijken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Nieuwe normen

In 2017 zijn nieuwe, strengere veiligheidsnormen opgesteld voor de dijken. Deze normen gaan uit van de situatie en waterstanden zoals die in 2050 waarschijnlijk zullen zijn. Dit jaar heeft het waterschap het dijkvak tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk beoordeeld. Delen van de dijk blijken niet te voldoen aan de nieuwste veiligheidsnorm. Daarom moet het waterschap de dijk vóór 2050 versterken.

Geen acute maatregelen

Dat de dijk niet voldoet aan de norm, wil niet zeggen dat direct maatregelen nodig zijn. De dijk wordt opgenomen in het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Rivierenland gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe normen te voldoen. Het is nog niet duidelijk hoe de dijkversterking eruit komt te zien. En welke gevolgen dit heeft voor het dijkprofiel en de aangrenzende woningen. Om de plannen te maken, praat het waterschap ook met bewoners en bedrijven aan de dijk.

Planning

De voorbereiding van een dijkversterking kost veel tijd. Volgens een voorzichtige planning begint de voorbereiding in 2026. En dan duurt het nog enkele jaren voordat de uitvoering van start kan. Samen met het waterschap houden we u op de hoogte. Meer weten? Kijk op  de website van het Waterschap Rivierenland.