20 en 22 september: Informatiemarkt Omgevingsvisie. Save the date!

Op maandag 20 september organiseren we speciaal voor ondernemend Sliedrecht een informatiemarkt over de Omgevingsvisie. Woensdag 22 september is er een speciale informatiemarkt voor (ondernemers) verenigingen, instellingen én raadsleden. 

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050, we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het ondernemersklimaat versterken. In de Omgevingsvisie staat hoe we deze ambities met elkaar vorm willen geven voor de toekomst.  

We hebben in het afgelopen jaar hard met elkaar gewerkt aan de Omgevingsvisie. Veel is met elkaar besproken en belangrijke punten zijn ingebracht. De gemeente is daarmee verder aan de slag gegaan. Het resultaat is een ontwerp Omgevingsvisie. Om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten organiseert de gemeente in het najaar nog een aantal ontmoetingen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in Partycentrum de Lockhorst. Nadere informatie en een persoonlijke uitnodiging voor beide bijeenkomsten volgen nog.

 

Informatiemarkt ondernemers

Op maandag 20 september a.s. houden we speciaal voor ondernemend Sliedrecht een informatiemarkt over de Omgevingsvisie. Doel is om te laten zien welke stappen we tot nu toe hebben gezet, en wat we met elkaar concreet hebben bereikt. Graag lichten we gemaakte keuzes toe en scherpen we het ontwerp samen met u aan, zodat we straks een gezamenlijk gedragen en heldere visie hebben op een toekomstbestendig Sliedrecht.

Op 20 september zetten we samen met u de puntjes op de ‘i’!  De informatiemarkt start om 16.00 uur tot 19.00 uur. Reserveert u de datum en tijd alvast in uw agenda? De locatie wordt zsm bekend gemaakt.

 

Extra informatiemarkt voor belanghebbenden

Op woensdag 22 september a.s. brengen we vervolgens alle belanghebbende partijen nog een keer bij elkaar: (ondernemers) verenigingen, instellingen én raadsleden. Naast een vergelijkbare informatiemarkt, is de insteek bij deze bijeenkomst om een levendig debat te hebben met elkaar. Meer informatie volgt nog.

 

Wat vooraf ging

In het najaar van 2019 werd voor ondernemend Sliedrecht een eerste participatiesessie georganiseerd, tijdens deze sessie ging het vooral over de kernkwaliteiten van Sliedrecht. De inbreng werd verwerkt in een Nota van Uitgangspunten, welke door de gemeenteraad werd vastgesteld en gedeeld met de ondernemers. 

  • In het najaar van 2020 werden, in combinatie met de concept Economische visie, nog een drietal online participatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd over ruimtelijke keuzes, het belang van bereikbaarheid, de energietransitie en uitstraling van werklocaties gesproken.  
  • Begin 2021 werd de Economische Visie afgerond. Zowel de ingebrachte punten tijdens de participatiebijeenkomsten als de definitieve Economische Visie vormden een belangrijke basis voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. 

 

Meer informatie?

Omgevingsvisie Sliedrecht 

Economische visie 2021-2030