Juni

 • Sliedrecht 'Koersvast vooruit' richting 2030

  25 juni 2021

  Koersvast vooruit! Dat is de kern van de Kadernota 2022. Het college is gestart met de uitvoering van de ambities richting 2030: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en ondernemerschap en betrokkenheid van inwoners. De ingezette koers zet het college, ondanks financiële uitdagingen, in 2022 vastberaden en krachtig voort.

 • Concept Omgevingsvisie openbaar

  24 juni 2021

  Hoe ziet de toekomst van Sliedrecht er uit? Hoe versterken we het ondernemersklimaat? Waar zien we kansen om te bouwen? Op welke manier geven we invulling aan de energietransitie? En hoe zorgen we voor sociale en veilige buurten, waar het prettig wonen en werken is?

  In het najaar van 2019 en 2020 zijn over deze vraagstukken waardevolle gesprekken gevoerd met bewoners én ondernemers. De reacties uit deze gesprekken zijn de afgelopen maanden verwerkt. Het totaal is samengevoegd en beschreven in een concept Omgevingsvisie. Dit concept is nu openbaar.

 • Brand bij HVC Dordrecht

  23 juni 2021

  Er is een brand bij HVC in Dordrecht. De brandweer is bezig met het blussen van de brand op het terrein van HVC. Er is een flinke rookwolk die over Dordrecht trekt. Wij volgen de ontwikkelingen.

 • Aanleg warmtenet door Thorbeckelaan

  17 juni 2021

  Sinds 2018 werken de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC samen aan het warmtenet Sliedrecht. Vanaf maandag 12 juli start de aanleg in de Thorbeckelaan. De werkzaamheden duren tot vrijdag 29 oktober.

 • Digitaal ‘Berichten over uw buurt’

  18 juni 2021

  Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele zaken die spelen in uw buurt? Denk aan evenementen, kap- of bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde regelgeving?

 • Realisatie extra waterberging afgerond

  17 juni 2021

  Eind 2020 is de gemeente Sliedrecht gestart met de realisatie van een extra waterberging langs de A15. Ten noorden van de Betuweroute hebben we ruimte gemaakt voor extra waterberging. Dit is voor de opvang van regenwater bij extreme neerslag. En ter compensatie van verharding die we in de toekomst ergens anders aanbrengen. Het gaat om een waterberging van 2,35 hectare.

 • Jan on tour kennismaken tussen de schoolbanken

  18 juni 2021

  Burgemeester Jan de Vries heeft kennisgemaakt met VSO Bleyburgh en met de Historische vereniging. Ook nu weer is de burgemeester enthousiast over de inzet en betrokkenheid van de mensen die hij ontmoet.

 • Eikenprocessierups

  10 juni 2021

  De eikenprocessierups is dit jaar door de lage voorjaarstemperaturen wat later actief. Naar verwachting zal begin juni de eerste overlast ontstaan. De beestjes leven in grote groepen (nesten), vrijwel alleen op eiken. Hun brandharen laten gemakkelijk los en kunnen – zwevend door de lucht –bij mensen veel jeuk veroorzaken. Bij droge zomers en winters nemen de rupsen sterk in aantal toe.

 • Deur-halte taxi, de duurzame en flexibele vervoersservice op bestelling van Qbuzz

  10 juni 2021

  Sinds 2018 biedt Qbuzz (tussen de verbinding Drechtsteden-Molenlanden- Gorinchem) de Deur-halte taxi aan. De Deur-halte taxi is een duurzame en flexibele vervoersservice op bestelling. En geschikt voor mensen die niet zelfstandig bij een bushalte kunnen komen.

 • In Sliedrecht kan iedereen meepraten en meedoen

  10 juni 2021

  Denk mee, praat mee over de toekomst van Sliedrecht. We willen meer woningen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal en we willen een nóg mooiere omgeving. Wat wil jij?

 • Jan on tour bij de sportverenigingen

  10 juni 2021

  Afgelopen vrijdag bracht burgemeester Jan de Vries, samen met wethouder Ed Goverde, een bezoek aan 3 sportverenigingen in Sliedrecht. Zoals de afgelopen kennismakingsbezoeken ging Jan weer met de bakfiets met gebak op pad.

 • Op weg naar duurzame energie en warmte

  08 juni 2021

  Burgemeester en wethouders van Sliedrecht leggen twee documenten voor aan de gemeenteraad: de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) en de Transitievisie Warmte (TVW). Beide documenten zijn belangrijk voor een duurzame toekomst!

 • Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin

  04 juni 2021

  Het RIVM adviseert geen groente en fruit uit moestuinen meer te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours. Sinds 2018 gold het advies dit met mate te doen, maar dit is nu aangepast. Reden is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS in voedsel strenger zijn geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont, zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen verder weg dan 1 km van Chemours kan het RIVM nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw gewasonderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om in het onderzochte gebied op 1-4 kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen; niet te vaak, niet te veel.

 • 16 juni: Informatiebijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

  03 juni 2021

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem vindt op 16 juni 2021 vanaf 19.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats.

 • MKB-Katalysatorfonds

  03 juni 2021

  Heeft u een innovatief idee? De 7 gemeenten van de Drechtsteden werken sinds 2016 samen aan de versterking van de regionale economie. Via het MKB-katalysatorfonds kunt u subsidie aanvragen.

 • Vlaggenparade Sliedrecht

  03 juni 2021

  Afgelopen maand kon u bij de entrees in Sliedrecht de vlaggenparade van 'Hou afstand van elkaar' zien hangen. In de maand juni wisselen we de vlaggen met een vlaggenparade van de winkeliersverenigingen met Wees loyaal, Koop lokaal.

 • Burgemeester bij NLdoet

  03 juni 2021

  Afgelopen weekend staken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet van het Oranje Fonds. Burgemeester Jan de Vries fietste een rondje langs enkele initiatieven: