16 juni: Informatiebijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem vindt op 16 juni 2021 vanaf 19.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats.

Oplossing om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren

De A15 is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo verbindt deze rijksweg de dorpen en steden in de regio met elkaar. Daarnaast is het een belangrijke schakel voor het vervoer van goederen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem wordt een oplossing gezocht om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de A15 ten westen van de aansluiting Papendrecht/N3/N214 tot en met de aansluiting Arkel, ten oosten van knooppunt Gorinchem.

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen).

Waar gaat de bijeenkomst over?

Tijdens de presentatie krijgt u meer informatie over de laatste ontwikkelingen in het proces. Zo kunt u meekijken met de uitdagingen waar het ministerie tegenaan loopt tijdens het uitwerken van verschillende alternatieven en varianten. De nadruk ligt op het toelichten van de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Of wilt u op de hoogte blijven via de nieuwsbrief MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem? Ga dan naar de website www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Foto A15