Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is dit jaar door de lage voorjaarstemperaturen wat later actief. Naar verwachting zal begin juni de eerste overlast ontstaan. De beestjes leven in grote groepen (nesten), vrijwel alleen op eiken. Hun brandharen laten gemakkelijk los en kunnen – zwevend door de lucht –bij mensen veel jeuk veroorzaken. Bij droge zomers en winters nemen de rupsen sterk in aantal toe.

Bestrijden

Net als vorig jaar zal de gemeente Sliedrecht de rupsen selectief bestrijden. Op plaatsen waar veel mensen komen of waar we om andere redenen veel overlast verwachten, laten wij rupsen en nesten door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen. Op plekken waar we geen overlast verwachten, zoals dichte beplanting en andere moeilijk toegankelijke plaatsen, worden de rupsen niet bestreden. Dit blijkt goed te werken. Sliedrecht kent – zeker in de bebouwde kom - weinig problemen met de eikenprocessierups.

Melden

Toch horen we het graag als u nesten van de eikenprocessierups ziet. Dan kunnen we beoordelen of we de rupsen moeten bestrijden. U kunt de nesten melden via FIxi.

eikenprocessierups_0