Op weg naar duurzame energie en warmte

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht leggen twee documenten voor aan de gemeenteraad: de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) en de Transitievisie Warmte (TVW). Beide documenten zijn belangrijk voor een duurzame toekomst!

De RES 1.0 en TVW 2021 doorlopen gelijktijdig de besluitvorming in de gemeenteraad in Sliedrecht. Beide documenten zijn woensdag 26 mei beeldvormend in de raad behandeld. Daarna wordt op 15 juni het oordeelsvormend behandeld. Het uiteindelijke besluit vindt plaats op 29 juni.

De RES 1.0 en TVW worden uitgebracht in een uitgebreide en publieksvriendelijke versie. Nadat het besluit is genomen treft u beide versies aan op onze website.

Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0

In de RES 1.0 staat hoe en waar we in de regio Drechtsteden zonne- en windenergie willen opwekken. Dat is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. We zetten hierbij fors in op zonnepanelen op daken. Maar ook op het besparen van energie. De RES 1.0 is opgesteld door de gemeenten in de Drechtsteden. Inwoners konden hierbij uitgebreid meepraten. De regio Drechtsteden heeft woensdag 26 mei de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0 gepubliceerd. De Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0 leest u op https://www.drechtstedenenergie.nl/res/

Download hier het persbericht (pdf, 566 kB) van de regio Drechtsteden.

Meer informatie?

In de Gespreksassistent van de landelijke overheid vindt u meer informatie en data over onderwerpen die in gesprekken over de RES vaak ter tafel komen. Denk aan waterstof, windmolens of het effect van zonne- en windenergie op het Nederlands landschap.

De landelijke coördinatie van de (30 in totaal) RES'sen vindt plaats vanuit het Nationaal Programma RES (NPRES). Op hun website vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het hoe en waarom van de RES.

Transitievisie Warmte (TVW)

Elke gemeente in Nederland moet in 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. De Transitievisie Warmte is een document waarin staat beschreven wat per wijk of buurt de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort. Overal geldt dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. De TVW is gemaakt samen met de andere Drechtstedengemeenten en betrokken organisaties en inwoners.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte leest u op https://www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij/.

Een aardgasvrij Sliedrecht bereiken we samen

Sliedrechters hebben ons allerlei tips gegeven waarmee we samen op weg kunnen gaan. Dit gaan we doen:

  • Woningeigenaren uitgebreid voorlichten over energiebesparing en de warmteopties.
  • Per wijk met alle betrokkenen een plan maken om te isoleren en van het aardgas af te gaan.
  • Groepsinkopen organiseren om inwoners te helpen met de uitvoering van grote en kleine maatregelen.
  • Bedrijven en kantoren stimuleren om te doen wat ze moeten doen.
  • Het gemeentelijk vastgoed stapsgewijs aardgasvrij maken
  • (Samen)werken aan het betaalbaar maken van maatregelen.
  • Warmtebronnen zoals het warmtenet mogelijk maken.

Zelf aan de slag

Waar u ook woont: in alle buurten is het belangrijk om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een verhuizing of verbouwing is hét moment om uw woning of kantoor te verduurzamen. We nodigen u dan ook uit om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Wij gaan intussen aan de slag met de verschillende warmteopties. Zo zetten we ons samen in voor een aardgasvrije gemeente. Dat geeft toch energie!

Regionale Energietransitie RES