Realisatie extra waterberging afgerond

Eind 2020 is de gemeente Sliedrecht gestart met de realisatie van een extra waterberging langs de A15. Ten noorden van de Betuweroute hebben we ruimte gemaakt voor extra waterberging. Dit is voor de opvang van regenwater bij extreme neerslag. En ter compensatie van verharding die we in de toekomst ergens anders aanbrengen. Het gaat om een waterberging van 2,35 hectare.

Inmiddels groeit en bloeit er van alles bij de nieuwe waterberging. Met het verzetten van 16.000m3 grond is er een waterberging van 37.000m2 gecreëerd, waar inmiddels allerlei bloemmengsels groeien en waar 150.000 rietplantjes neergezet zijn. Een mooi leefgebied voor allerlei bijzondere diersoorten. Sliedrecht is hiermee klaar voor de toekomst.

Realisatie waterberging