Klimaatverandering: een zee aan kansen

Het klimaat verandert en dat gaat ook aan onze regio niet onopgemerkt voorbij. Het heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving van iedere inwoner. Dat is een bedreiging, maar het biedt ook veel kansen. Daarom organiseren Stichting Blauwzaam en regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op donderdag 4 maart het symposium Klimaatverandering… een zee aan kansen.

Extreem weer

Veel mensen zijn er inmiddels van doordrongen dat de klimaatveranderingen grote effecten hebben. De zomers worden warmer, het land verdroogt, de bodem daalt. Aan de ander kant hebben we last van steeds meer zware regenbuien. Straten lopen onder, terwijl de dijken het door deze extremen zwaar te verduren hebben.

Kansen voor verbetering

Het goede nieuws is, we kunnen er met z’n allen iets aan doen. Sterker nog, de verandering van het klimaat biedt kansen om onze leefomgeving te verbeteren. Nederland is wereldberoemd als het gaat over waterbeheersing, met onze polders en onze molens. En ook op klimaatgebied kan Nederland een voorbeeld worden. De vraag is hoe en welke kansen er zijn om te benutten in onze regio.

Online symposium

Tijdens het symposium op 4 maart geeft een scala aan interessante gasten antwoord op die vraag. Zo schuiven Deltacommissaris Peter Glas en nationaal klimaatgezant Marcel Beukeboom aan. Door corona is het een online symposium in de vorm van een talkshow. De uitzending begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.blauwzaam.nl.

symposium zee aan kansen
Foto: Peter-Paul Klapwijk