Mannen van de gemeentewerf bedankt voor sneeuwruimen

Op 23 februari werden de mannen van de gemeentewerf door burgemeester van der Borg en de wethouders Spek, Goverde en Vat verrast met worstenbroodjes om hen te bedanken. Een groot dank je wel aan alle mannen voor hun enorme inzet tijdens de sneeuwval. In de week van 6 tot 14 februari werkten de mannen van de gemeentewerf met man en macht om Sliedrecht weer begaanbaar te maken nadat in 24 uur tijd een dik pak sneeuw viel.

Begin februari kwamen er steeds meer berichten over het aankomende winterweer. Alle medewerkers van de gemeentewerf waren voorbereid en zaterdagavond stond de eerste ploeg klaar om uit te rijden met strooiwagens en sneeuwschuivers om de gladheid te bestrijden. Na 12 uur werken werden zij afgelost door de volgende ploeg. Zo hielden zij Sliedrecht met elkaar begaanbaar. In dat eerste weekend is meer dan 160 uur gewerkt en werd ruim 70 ton zout gestrooid.
In totaal werd ruim 100 ton zout gestrooid om Sliedrecht begaanbaar te houden.

Collage Mannen van de gemeentewerf bedankt voor sneeuwruimen