Opheffing algemene graven

Van de onderstaande algemene graven op de begraafplaats in Sliedrecht verstrijkt de uitgiftetermijn of deze is al verstreken. Hiermee vervallen de rechten. Dit betekent dat deze graven worden opgeheven. Dat maken burgemeester en wethouders bekend. Het gaat om de graven ALG/-/-/ grafnummers 649 t/m 681. Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 01-01-2001 t/m 31-12-2001

Volgens artikel 23 en 24 van de Beheerverordening van de begraafplaats worden algemene graven 20 jaar na uitgifte opgeheven. Het grafmonument wordt verwijderd en vernietigd. Wilt u als nabestaande het grafmonument graag terug hebben? Laat dit dan weten bij de administratie van de begraafplaats. Doe dit wel vóór 1 september 2021. Wilt u meer weten over een individuele opgraving en herbegraving in een particulier graf? Dan kunt u een telefonische afspraak maken met mevrouw M. Groenhof, administratief medewerker begraafplaats.

Voor de administratie of om een afspraak te maken bel: 0184 – 495928 of stuur een e-mail: Begraafplaats@sliedrecht.nl.