Basisscholen en kinderopvang weer open

Maandag, 8 februari zijn de basisscholen en kinderopvang weer open gegaan. Dat betekent meer drukte op straat. Geef elkaar de ruimte, ook onderweg.

Veilig weer naar school

Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer. En dus kan iedereen ook een steentje bijdragen om het verkeer veiliger te maken. Kinderen gaan lopend, fietsend of zelfs met de slee naar school. Met sneeuw en de werkzaamheden aan de weg kan het mogelijk gevaarlijk zijn. Houd afstand #AlleenSamen

Extra maatregelen op basisscholen

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Dat is de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen.

Brengen en halen

Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter afstand. Het advies is om een mondkapje te dragen. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook zijn er gespreide begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken.

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.

Lees alle praktische richtlijnen die gelden op school op www.rijkoverheid.nl.

03-Weer naar school