Coronamaatregelen gemeenteraadsvergaderingen

Na maanden strenge corona maatregelen kan er weer meer. Dat wordt ook zichtbaar tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september a.s. in de tijdelijke vergaderlocatie De Lockhorst. De leden van de gemeenteraad vergaderen dan weer in de gebruikelijke U opstelling, maar nog wel in een grote zaal en aan ruime vergadertafels.

In geval raadsleden en/of bezoekers na afloop een drankje wensen te nuttigen in de foyer, dan gelden de regels zoals deze in alle horeca gelden en dienen de raadsleden en/of bezoekers een coronatoegangsbewijs te tonen, digitaal dan wel op papier.  


Raadsvergaderingen zijn live bij te wonen of te volgen via www.raad.sliedrecht.nl