DRINGEND ADVIES: mondkapje in alle Sliedrechtse publieke binnenruimten

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies gegeven om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes.

In het verlengde van het advies van het kabinet, willen we iedereen dringend adviseren een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimten. Dit geldt dus voor bijvoorbeeld het gemeentekantoor, het raadhuis, De Lockhorst, onze musea. Zorg er daarom voor dat u voortaan altijd een mondkapje bij u hebt! Dit dringende advies geldt vooralsnog alleen voor publieksruimten. Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk vanmiddag (2 oktober) om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt. Mogelijk komt daar nog extra informatie over!

Zorg goed voor uzelf en voor anderen. Samen zorgen we in Sliedrecht voor een veilige en gezonde omgeving. Geef elkaar de ruimte en denk aan elkaar!