Feestdagen en corona

Blijf zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Reis alleen als dit noodzakelijk is en ontmoet zo min mogelijk mensen. Dat is voor veel mensen moeilijk in de decemberperiode, maar nodig om de druk op de zorg te verlagen.

Meer informatie

Kijk op de website van de rijksoverheid

201217_kerst_social_RG