Gemeente denkt mee met organisaties in coronacrisis

Veel organisaties en verenigingen in Sliedrecht zijn hard geraakt door de coronacrisis. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan. Er zijn grote aanpassingen nodig of ze worden uitgesteld. Denk aan sportwedstrijden, trainingen, muzieklessen enzovoort. "Dat heeft grote gevolgen voor iedereen in onze samenleving", zegt wethouder Piet Vat. "Mensen missen hun sport, hobby en andere activiteiten. En vooral ook de sociale contacten. Daarnaast zijn er ook praktisch grote gevolgen. Denk maar aan de financiën van organisaties."

Subsidies aanpassen

"Als gemeente leven én denken we mee met onze inwoners", vervolgt Piet Vat. "We houden zoveel mogelijk rekening met alle veranderingen in deze tijd. Zodat organisaties en verenigingen, die voor een groot deel gerund worden door enthousiaste vrijwilligers, het hoofd boven water kunnen houden." Daarom hebben burgemeester en wethouders op 26 mei 2020 de 'Beleidsregels coronacrisis gerelateerde maatregelen subsidies Sliedrecht' vastgesteld. Hierin staat dat organisaties die subsidie krijgen, een verzoek kunnen doen om de subsidie voor 2020 aan te passen. Bijvoorbeeld als ze activiteiten (nu) niet kunnen uitvoeren, maar al wel kosten hebben gemaakt of inkomsten zijn misgelopen. Alle organisaties die in 2020 subsidie krijgen, hebben hierover een brief gehad.

Huur en leges

Daarnaast kunnen verenigingen die ruimte huren van de gemeente uitstel van betaling vragen voor de huur. Voor het huren van sportaccommodaties maken we afspraken met de betrokken clubs. Verder krijgen de marktkraamhouders het stageld terug voor de dagen dat de markt niet doorging. Mensen die een vergunning hadden aangevraagd voor een evenement dat niet doorgaat, krijgen de betaalde leges terug. En scholen hoeven niet te betalen voor de lessen natuur- en milieueducatie die zijn vervallen.
"Met al deze maatregelen willen we inwoners en organisaties zo goed mogelijk helpen in deze moeilijke tijd", zegt Piet Vat namens het hele college. "Want alleen samen krijgen we corona onder controle."