Online onderzoek Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart.

Heeft de coronaperiode ook invloed gehad op jouw zoon of dochter gehad? Uit onderzoek van de GGD GHOR onder tweede- en vierdeklassers blijkt dat jongeren nu minder gelukkig zijn dan vóór de coronaperiode. Is uw zoon of dochter tussen de 16 en 25 jaar? De GGD wil graag weten hoe het met hem of haar gaat. Vul de online vragenlijst in via pandemening.nl. Dit kan tot en met 8 juli 2022.

Online vragenlijstonderzoek

Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gaat gegevens opleveren op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw is namens het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

Meer informatie: www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen

A3 poster - jongensgericht-zhz