Opnieuw steun voor Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Sliedrecht

De burgemeester en wethouders hebben op 2 februari 2021 opnieuw de 'Beleidsregels coronacrisis gerelateerde maatregelen subsidies Sliedrecht' vastgesteld. Hierin staat dat organisaties die subsidie krijgen, een verzoek kunnen doen om de subsidie voor 2021 aan te passen. Bijvoorbeeld als ze activiteiten (nu) niet kunnen uitvoeren, maar al wel kosten hebben gemaakt of inkomsten zijn misgelopen. Alle organisaties die in 2021 subsidie krijgen, hebben hierover een brief gehad van de gemeente Sliedrecht. Wethouder Piet Vat:" Als gemeente denken we mee met onze inwoners en dus ook met onze verenigingen. We houden zoveel mogelijk rekening met alle veranderingen in deze tijd. Zodat organisaties en verenigingen het hoofd boven water kunnen houden."

Grote impact in Sliedrecht

Nog steeds ervaren veel organisaties en verenigingen in Sliedrecht de gevolgen van de Coronacrisis en velen zijn er hard door geraakt. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan of organisaties moeten veel aanpassingen doen om activiteiten heel beperkt te organiseren. Wethouder Piet Vat: "Steeds meer wordt zichtbaar wat dit voor onze samenleving betekent. Vooral jongeren hebben het erg moeilijk met het gemis aan contact met vriendengroepen. Maar het raakt iedereen. Dat is schrijnend. Mensen missen hun sport, hobby en activiteiten die voor veel plezier zorgen in hun dagelijks leven. Vooral het missen van de sociale contacten doet veel pijn. Daarnaast zijn er ook praktisch grote gevolgen. Denk maar aan de financiën van deze organisaties."

Huur en leges

Verenigingen die ruimte huren van de gemeente kunnen uitstel van betaling vragen voor de huur. Voor het huren van sportaccommodaties maken we afspraken met de betrokken clubs. En scholen hoeven niet te betalen voor de lessen natuur- en milieueducatie die zijn vervallen. Met al deze maatregelen willen we inwoners en organisaties zo goed mogelijk helpen in deze moeilijke tijd.