Opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

Door corona zijn scholen en kinderopvang gesloten. Er is wel noodopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar als één ouder een cruciaal beroep heeft of werkt in een vitaal proces. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de school of kinderopvang waar uw kind heengaat.

De (nood)opvang is op bestaande onderwijs- en kinderopvanglocaties, met vaste beroepskrachten. Op tijden waarop kinderen eigenlijk naar school gingen, organiseert het onderwijs de noodopvang. Op tijden waarop kinderen eigenlijk naar de kinderopvang gingen, organiseert de kinderopvang de noodopvang.

Werkt u in een cruciaal beroep of vitaal proces en maakt u normaal gesproken geen gebruik van formele kinderopvang? Dan komt u deze lockdown helaas niet in aanmerking voor noodopvang bij een kinderopvangorganisatie.

(Nood)opvang regelen

  1. Voor (nood)opvang van schoolgaande kinderen onder schooltijd neemt u contact op met de school van uw kind.
  2. Voor (nood)opvang van niet-schoolgaande kinderen of buiten schooltijd neemt u contact op met de kinderopvanglocatie waar u al klant bent.

Heeft u verdere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via corona@sliedrecht.nl of 0184 495805.