2e participatieronde RES: Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

Van 25 januari tot en met 14 februari kunt u meedoen aan de tweede participatieronde voor de Regionale Energiestrategie (RES) over de onderwerpen 'zon in restruimten' en 'grootschalige opwek van duurzame energie'.

Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame energie. Naast zonnepanelen op (grote) daken, onderzoeken we ook de mogelijkheden van zonnepanelen in restruimten zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen. Maar ook grootschalige opwek van duurzame energie. We hebben het dan over zonneparken en windturbines. In de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden benoemd: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15.

In de eerste participatieronde in december werd duidelijk dat er verschillende belangen zijn bij (grootschalige) duurzame energie opwek met zonneparken en windturbines. Hierover gaan we online verder in gesprek tijdens deze tweede participatieronde. Lees de resultaten van de eerdere gesprekken teruglezen op het participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/sliedrecht.

Online bijeenkomsten

Voor ieder zoekgebied organiseren we een online bijeenkomst. Bent u er ook bij? Laat u informeren over de ambitie van de Drechtsteden. En laat ons vooral weten wat voor u belangrijk is in het zoekgebied. Meldt u aan voor de online bijeenkomsten voor de zoekgebieden. Deze zijn ’s avonds van 19.30 – 21.15 uur. 

-    Kijfhoek: maandag 25 januari 2021
-    A16:       dinsdag 26 januari 2021
-    A15:       donderdag 28 januari 2021

Aanmelden is niet verplicht. Wel weten wij graag met hoeveel u komt zodat wij de digitale avond hierop goed kunnen organiseren. Aanmelden kan via: denkmee.drechtstedenenergie.nl/zoekgebieden

Online op het platform

Van 25 januari tot 14 februari kunt u op het platform ook meedoen aan een enquête over de spelregels voor zonnepanelen in restruimten zoals bermen en braakliggende terreinen. Op de kaart kunt u mogelijke locaties beoordelen. Ook kunt u online meepraten over maatschappelijke baten bij de opwekking van grootschalige energie met zon en wind in de drie zoekgebieden. 
Meer informatie leest u op denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee.

De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?


energietransitie 2050