Verkeershinder Veerweg en Parallelweg nabij rotonde N214 van 18 januari t/m 2 april

Rijkswaterstaat voert in de periode van 18 januari t/m 2 april werkzaamheden uit ter hoogte van de aansluiting A15/N3 met N214. Om de werkzaamheden veilig langs deze wegen te kunnen uitvoeren zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen. De werkzaamheden worden door Strukton Civiel uitgevoerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn voor de reconstructie aansluiting A15/N3. Een onderdeel van de totale reconstructie van de aansluiting A15/N3, is het aanleggen van een palenmatras. Dit palenmatras voorziet de fundering voor de nieuwe locatie van de Veerweg en de Parallelweg. De nieuwe aansluitingen van de Veerweg en de Parallelweg op de N214 komen in de toekomst namelijk noordelijker te liggen. Het palenmatras ligt langs de Veerweg, Parallelweg en N214. Om de werkzaamheden veilig langs deze wegen te kunnen uitvoeren kunt tijdelijk hinder ondervinden.

Afsluitingen

  • De Veerweg van maandag 18 januari t/m vrijdag 12 maart 2021
    De Veerweg is in één richting afgesloten vanaf de rotonde N214 tot aan de tijdelijke carpoolplaats (richting het westen). Dit is nodig, omdat het palenmatras gedeeltelijk de Veerweg blokkeert. Er kan maar één rijrichting openblijven.
     
  • De Parallelweg van maandag 15 februari t/m vrijdag 2 april 2021
    De Parallelweg is in één richting afgesloten vanaf de Matenasche Scheidkade tot aan de rotonde N214 (richting het westen). Ook dit is nodig, want er is beperkte ruimte voor het verkeer.