Gemeente Sliedrecht en VSO presenteren de Economische Visie 2021-2030

Op maandagavond 29 maart presenteren het college en de VSO de nieuwe Economische Visie aan de gemeenteraad. Verwachting is dat de gemeenteraad de visie medio april zal bespreken en vaststellen.

Economische Visie 2021-2030

Het college en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) hebben samen met Sliedrechtse ondernemers een nieuwe Economische Visie voor Sliedrecht opgesteld. Wethouder economie Piet Vat: "Het opstellen van een nieuwe Economische Visie is belangrijk voor de gemeente en voor de ondernemers. Beide hebben voor de komende jaren voor Sliedrecht ambities voor groei en ontwikkeling. Een voorbeeld van één van deze plannen is de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht. Om deze plannen de komende tien jaren uit te werken is het nodig om ook goed te weten waar Sliedrecht economisch op wil inzetten."

Aandacht voor vier thema's

In de nieuwe Economische Visie wordt allereerst ingezet op het algemene vestigingsklimaat voor alle ondernemers in Sliedrecht. Daarbij is er speciale aandacht voor vier thema's: vitale werklocaties en slim ruimtegebruik; innovatie, verduurzaming en digitalisering; arbeidsmarkt en onderwijs; en bereikbaarheid. Aanvullend is er extra aandacht voor de maritiem-industriële sector, de woonboulevard, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel, horeca en recreatieve voorzieningen in het dorpscentrum. De redenen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid of het ruimtebeslag. Voor het algemene vestigingsklimaat en voor elk van de thema's en sectoren bevat de Economische Visie een missie en visie.

Samenwerking centraal

De nieuwe Economische Visie is tot stand gekomen door intensief samen op te trekken. VSO-voorzitter Adrie Stuij: "In eerste instantie was dat een serie van gesprekken tussen de gemeente en de VSO. In het najaar van 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten voor alle ondernemers georganiseerd. Tientallen ondernemers waren aanwezig bij (digitale) bijeenkomsten, vulden een enquête in en maakten gebruik van de mogelijkheid tot schriftelijk commentaar op de concept-visie. Belangrijk doel in de samenwerking was samen helder krijgen wat de gewenste koers is voor ondernemend Sliedrecht."

Startpunt voor uitvoering

De gemeente en VSO benadrukken dat de Economische Visie een startpunt is. De uitvoering moet nu gaan volgen. Het stuk bevat hiervoor al meer dan 40 ideeën. Samen met alle ondernemers die betrokken willen zijn zal de komende tijd gewerkt worden aan een uitvoeringsprogramma. Een aantal ondernemers heeft zich de afgelopen maanden al hiervoor aangemeld. De gemeente en VSO roepen ook andere ondernemers op zich de komende tijd hierbij aan te sluiten.

 

Download hier de Economische Visie Sliedrecht 2021-2030 (onder voor behoud)