Voorbereidingen aanleg fietspad Craijensteijn

De gemeente Sliedrecht gaat aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Het nieuwe fietspad zorgt voor meer veiligheid van fietsers en voetgangers in het verkeer. En het levert een positieve bijdrage aan het fietsgebruik in Sliedrecht.

Duurzaam ontwerp

Het schetsontwerp is samen met de klankbordgroep Craijensteijn gemaakt. Deze bestaat uit inwoners, de fietsersbond en de ASVZ. Het ontwerp houdt rekening met een duurzame aanleg. Dit betekent dat er minder verharding en meer groen (zo'n 180 m2) komt. Ook komt er nieuwe, duurzame led-verlichting.

Groenplan

Voor de aanleg van het fietspad moeten er helaas een aantal bomen worden gekapt. Deze staan op het tracé van het nieuwe fietspad. In totaal kappen of verplanten we 65 bomen. Deze zijn niet allemaal kapvergunning plichtig. Daarnaast zijn er een 18-tal extra bomen opgenomen in het groenplan. Na realisatie staan er dus 83 bomen. Een drietal waardevolle bomen (watercypressen) zijn goed verplantbaar en krijgen een nieuwe plaats waarvan 1 boom naar de locatie nabij ASVZ gaat.

Herplant bomen

Op woensdag 10 maart wordt door de boomspecialisten van Nationale Bomenbank 3 bomen verplant uit de Craijensteijn. Een watercypres wordt door wethouder Ton Spek en ASVZ symbolisch bij het wooncomplex van ASVZ aangeplant. De boom voor de locatie ASVZ wordt met een telekraan op een dieplader gehesen en uitgeladen. Hiervoor zullen er op de Craijensteijn tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden. Vanaf donderdag 11 maart worden de overige bomen gekapt of verplant.

Groenplan