Maart

 • Hoge opbrengst actie schoolkinderen voor vluchtelingen

  24 maart 2022

  "Wat een bijzonder hoog bedrag hebben jullie opgehaald!", omringd door kinderen van CBS Prins Willem-Alexanderschool nam burgemeester Jan de Vries donderdag 17 maart een mooi bedrag in ontvangst van kinderen schoolkinderen van locatie Prof. van der Waalslaan en locatie Valkweg. De Vries: "Met deze hoge opbrengst van €18.941,- kan de organisatie van de opvang van vluchtelingen in Sliedrecht veel goeds doen voor kinderen in de Sliedrechtse opvanglocatie."

 • Zwanenmeer: Nieuwe naam voor groene waterpartij Baanhoek-West

  17 maart 2022

  De wijk Baanhoek-West is nog volop in ontwikkeling. Een wijk waar gebouwd, maar ook gewoond, gewerkt en gespeeld wordt. Vorige maand zijn de bewoners via een speciale nieuwsbrief bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de wijk. In deze nieuwsbrief hadden we een prijsvraag: Bedenk een naam voor de Eco-HOVD zone.

 • Ondertekening eindverklaring MerwedeLingelijn start voor nieuwe ontwikkelingen

  17 maart 2022

  Vrijdag 11 maart ondertekenden de wethouders van Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem de eindverklaring van de Studie MerwedeLingelijn (MLL). De ondertekening op het station van Gorinchem is een bekrachtiging van de samenwerkende gemeenten in een MerwedeLingelijn Alliantie. Deze alliantie roept op om ook de komende vier jaar actief inzet te plegen op de verdere ontwikkeling van de MLL.

 • 21 maart: Bijeenkomst collectieve samenwerking

  15 maart 2022

  Op 21 maart organiseren de gemeente Sliedrecht en de VSO een bijeenkomst over collectieve samenwerking voor ondernemers.

 • VvE Sperwerstraat kiest voor warmtenet

  08 maart 2022

  De woningeigenaren van de flat aan de Sperwerstraat 1-80 stappen over op het warmtenet Sliedrecht. Een meerderheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft dit besloten tijdens een Algemene Ledenvergadering op 7 maart.

 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) bereidt opvang vluchtelingen voor

  Zoals door het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht bereidt VRZHZ voor dat Oekraïense vluchtelingen in deze regio opgevangen kunnen worden.

  De veiligheidsregio bereidt zich momenteel voor om zo snel mogelijk de locaties bekend te maken. Ook wordt vanuit de VRZHZ met gemeenten georganiseerd dat vraag- en aanbod van opvanglocaties gematcht kan worden.

  Op dinsdag 8 maart (13.00 uur) is er een persconferentie gepland waarin de voorzitter van de VRZHZ, Dhr. Kolff, de inzet en stand van zaken voor regio Zuid-Holland Zuid nader toelicht.