Mei

 • Nieuwe kinderraad beëdigd door burgemeester Jan de Vries

  30 mei 2022

  Woensdag 25 mei 2022 hebben de nieuwe kinderraadsleden kennisgemaakt met elkaar, en met de burgemeester. De jongeren hadden heel veel slimme vragen voor de burgemeester, dus dat belooft wat voor deze periode. Volgend schooljaar gaat de kinderraad aan de slag met een mooi thema: Gelijkheid.

 • Bestemmingsplan ''Hoogspanningsverbindingen" ter inzage

  18 mei 2022

  Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan "Hoogspanningsverbindingen" vast te stellen. Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag 30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht

  16 mei 2022

  Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Ook is de portefeuilleverdeling voor 2022-2026 vastgesteld.

 • Nieuwe vergunning Chemours gepubliceerd

  10 mei 2022

  De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot en met 30 mei kan er een zienswijze worden ingediend. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.