Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Ook is de portefeuilleverdeling voor 2022-2026 vastgesteld.

College gemeente Sliedrecht 2022
Van links naar rechts: gemeentesecretaris Niels Kuiper, wethouder Cees Paas, wethouder Roelant Bijderwieden, burgemeester Jan de Vries en wethouder Ton Spek

Portefeuilleverdeling College van B&W Gemeente Sliedrecht periode 2022-2026 d.d. 11 mei 2022

Naam     Portefeuilles     Projecten
J.M. De Vries
Burgemeester
Openbare Orde en Veiligheid
Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid
Bestuur en juridische zaken
Handhaving OOV
Dienstverlening, Bedrijfsvoering en P&O 
Communicatie incl. citymarketing  
 

J.C. Paas
SGP-ChristenUnie

1e loco
Vervanger: wethouder Spek 

Sociaal Domein                         
Financiën
Onderwijs
Cultuur
Burgemeester Winklerplein  
Wonders of Waters (nieuwe baggermuseum)                              
Deltaprogramma

T.A. Spek
CDA

2e loco
Vervanger: wethouder Bijderwieden

Beheer en Openbare Ruimte
Mobiliteit en Bereikbaarheid
Wonen
Duurzaamheid
Programma Ruimtelijke Vernieuwing
Sliedrecht Buiten

R. Bijderwieden
VVD

3e loco
Vervanger: wethouder Paas

Economie
Ruimtelijke Ordening
Grondbeleid
Gemeentelijk Vastgoed
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Milieu
Sport
Toerisme en Recreatie
Dossier Chemours / DuPont
Implementatie Omgevingswet

Niels Kuiper
Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris in Sliedrecht.
Schakel tussen het college en de ambtenaren.
Als algemeen directeur leidt hij de gemeentelijke organisatie.
 

 

Download de vastgestelde portefeuilleverdeling voor 2022-2026