HVC gestart met aanleg warmtenet Deltalaan

In de periode van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september breidt HVC het warmtenet Sliedrecht uit. De werkzaamheden vinden plaats in de Deltalaan tot aan de Thorbeckelaan (ter hoogte van de algemene begraafplaats). Aannemer A. Hak voert werkzaamheden in fases uit.

Wat gaat gebeuren?

De aanleg van het hoofdleidingnet betreft zo’n 1,3 km en wordt in opdracht van HVC uitgevoerd door aannemer A. Hak. Het gehele project duurt tot eind 2022. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid voor bewoners, winkels en nood- en hulpdiensten te garanderen.

Het grootste deel van de leidingen leggen we aan via gestuurde boringen. Daarbij wordt een lange aan elkaar gelaste leiding uiteindelijk van punt A, onder de grond door, naar punt B getrokken. Dit werkt sneller en geeft minder overlast. Door deze werkwijze blijft de Deltalaan bereikbaar voor het doorgaande verkeer tussen de Craijensteijn en de Thorbeckelaan.

Op sommige delen is er geen boring mogelijk en leggen we het warmtenet aan via een ‘open ontgraving’. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

Bekijk op de website van HVC de uitgebreide planning per fase: www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht

Tijdelijke verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid van woningen/winkels en de doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC hebben de bereikbaarheid uitvoerig onderzocht. Daarbij is uitgegaan van de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen.

Supermarkt Jumbo Van Geest, tankstation Berkman, Cafetaria ’t Wapen en de overige ondernemers zijn én blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden! U kunt gerust uw boodschappen blijven doen bij het winkelcentrum aan de Elzenhof.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden:

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven, scholen en (zorg)instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Een plattegrond van de werkgebieden en omleidingen is als bijlage toegevoegd.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond. Will je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan altijd eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op ieders begrip en medewerking. Heeft u ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Vragen over het warmtenet Sliedrecht

Heeft u vragen over de aanleg van ons warmtenet in Sliedrecht? Of wilt u meer weten over bepaalde werkzaamheden? Neem dan contact op met HVC. Dit kan via e-mail warmtenet.midden@hvcgroep.nl.

Meer informatie over aanleg warmtenet in Sliedrecht? Kijk dan op www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.