Aanleg warmtenet Sliedrecht in Craijensteijn e.o.

HVC is gestart met de werkzaamheden voor de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht in Craijensteijn. Omwonenden zijn inmiddels al geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook ontvangen zij van een aantal werkgebieden binnenkort extra informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woning.

Overzicht werkzaamheden, tijdelijke verkeersmaatregelen en afsluitingen

Van maandag 10 januari tot en met vrijdag 1 juli wordt het warmtenet Sliedrecht in Craijensteijn aangelegd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen. Op het onderstaande kaartje staan de werkgebieden en de omleiding aangegeven. 

Kaartje werkzaamheden HVC

Ongemak en overlast

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in dichtbevolkt gebied heeft een grote impact op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC hebben de bereikbaarheid uitvoerig onderzocht. Daarbij is uiteraard uitgegaan van de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering van de werkzaamheden. Gemeente en aannemers realiseren zich dat de werkzaamheden in de buurt van woningen helaas altijd (geluid)overlast en ongemak veroorzaken. Aannemer A. Hak en HVC nemen uiteraard (verkeers)maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Vragen over de werkzaamheden?

Op de website van HVC vindt u alle informatie over de werkzaamheden. Kijk op www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht. Of scan de QR-code om direct naar de pagina te gaan. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.

03-QR-code HVC