Gelukkig en gezond ouder worden in Sliedrecht

Sliedrecht wil een vitaal dorp zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Daar wordt voor gezorgd, want de gemeenteraad stemde in met de seniorenvisie waaraan veel mensen en maatschappelijke organisaties in het dorp hebben meegewerkt.

Tevreden zegt wethouder Piet Vat: "Ik ben trots op de grote betrokkenheid bij dit thema. Ook de senioren zelf hebben hun stem laten horen. Zij zijn er immers bij gebaat dat er een plek is waar zij zichzelf mogen zijn en waar mogelijk een actief leven kunnen leiden. Wij kunnen zorgen voor goede basisvoorzieningen, zodat ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden. We zorgen natuurlijk ook voor een passend vangnet, als dat nodig is."

De Sliedrechtse seniorenvisie bevat drie hoofdthema's: wonen, welzijn en gezondheid en gaat over de visie op het ouder worden binnen de gemeente. In deze visie worden juist ook de kansen benadrukt die het ouder worden biedt. Meer dan 20% van de inwoners van Sliedrecht is ouder dan 65 jaar en dit percentage stijgt. Het is belangrijk om op tijd over een volgende levensfase na te denken. De gemeente ziet graag dat ouderen bewust worden van het belang van een geschikte woning en woonomgeving, maar ook van het netwerk waar zij een beroep op kunnen doen en hoe zij zelf vitaal blijven. Zo houden zij zelf de regie en kunnen zij zich goed voorbereiden op een nieuwe levensfase.