Groter cultureel aanbod in Sliedrecht

Het Sliedrechts college legde aan de raad het Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 voor met als doel te komen tot een groter aanbod van cultuur voor alle inwoners van Sliedrecht.

Wethouder Goverde "Nu de raad unaniem heeft ingestemd met het plan, kunnen we er nog meer voor zorgen dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, in de wijk en in het dorp." Het cultuurbeleid voor de komende jaren wordt nu verder uitgewerkt met de lokale organisaties. Het bestaande versterken én aan nieuwe initiatieven kansen bieden, is het motto. Geld uit het Dorpsfonds zal daarbij een steuntje in de rug zijn.

De wethouder ziet ook graag dat ieder Sliedrechts kind de mogelijkheid krijgt kennis te maken met het cultuuraanbod en extra zelfvertrouwen krijgt door zich creatief te kunnen uiten. "Ik ben hier blij mee want een groter cultureel aanbod in Sliedrecht is fijn voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning." Het plan voorziet er ook in dat het cultureel erfgoed als monumenten en kunst in de buitenruimte meer aandacht krijgen. Goverde vervolgt: "Hiermee geven we de historische identiteit van de gemeente weer. Het belang van cultuur mag niet worden onderschat. Meedoen aan culturele activiteiten zorgt voor sociale contacten, kan mensen uit eenzaamheid halen, heeft een positief effect op de gezondheid en draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid en samenhang."

In de Koers 2030 staat de kernopgave dat het college streeft naar een ondernemend en betrokken Sliedrecht. Het verbeteren van de culturele infrastructuur helpt daarbij.