Jaarlijks honderden slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging in ziekenhuis

Februari staat in het teken van de landelijk rookmeldercampagne van Brandweer Nederland, de Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het doel is zoveel mogelijk mensen bewust maken van het gevaar van koolmonoxidevergiftiging, want er is nog veel onwetendheid. Veel mensen denken dat koolmonoxide (CO) alleen vrij komt uit oude geisers, terwijl onderzoek uitwijst dat in 50% van de gevallen een moderne cv-ketel de oorzaak is. Installatieonderhoud, ventileren van ruimtes, leren herkennen van symptomen en het voorkomen van vergiftigingen middels een CO-melder is dan ook erg belangrijk.

Jaarlijks vallen er vijf tot tien doden en zijn er honderden mensen die behandeld moeten worden voor koolmonoxidevergiftiging. Het is het heftige gevolg van het onzichtbare gas. De cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer groter. Omdat er nog geen eenduidige registratie van CO-incidenten plaatsvindt wordt een koolmonoxidevergiftiging vaak niet herkend.

Het gevaar zit in de geurloosheid van koolmonoxide. Misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en wazig zien kan duiden op een acute vergiftiging, maar ook blootstelling aan een lagere concentratie koolmonoxide kan leiden tot gezondheidseffecten. Een CO-melder in huis hebben is dan ook van levensbelang. Het is de enige manier om snel gewaarschuwd te worden. Dit begint met de installatie door een erkende installateur, inclusief een goed onderhoudsplan en het 24/7 ventileren van de ruimte waar het toestel zich bevindt.

Stop CO-vergiftiging

Ventileer: laat 24/7 een raam of een luchtrooster open staan
Controleer: laat jaarlijks je verbrandingstoestel door een (gecertificeerd) vakman controleren
Alarmeer: plaats een CO-melder

Meer informatie: www.co-wijzer.nl

02-afbeelding CO-vergiftiging