Raadhuis wordt weer middelpunt van de samenleving én huis van de democratie

Het bijna 100 jaar oude Raadhuis wordt weer de centrale plek in de Sliedrechtse samenleving. Het college is verheugd dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college.

Wethouder Goverde: "Onze ambitie is dat Sliedrechters niet enkel een trouwfoto voor het Raadhuis op hun nachtkastje hebben staan. Wij willen dat Sliedrechters met elkaar en met de politiek in gesprek gaan in het Raadhuis. Ook kunnen we door dit besluit in het Raadhuis vergader- en werkplekken maken. Deze plekken zijn bedoeld voor de gemeenteraad, college, medewerkers van de gemeente én voor de Sliedrechtse samenleving. Met dit besluit worden zo het gemeentekantoor én het Raadhuis een centrale punt in de gemeenschap. En plek waar we werken aan de ambities voor de toekomst van Sliedrecht."

Besluitvorming

Met dit besluit geven we verdere invulling aan de ambities zoals beschreven in de kadernota 'Koers 2030. Groei en ontwikkeling.' Met instemming van dit voorstel heeft de gemeenteraad nu budget beschikbaar gesteld om de modernisering verder voor te bereiden. Het Raadhuis wordt hierbij in zijn oorspronkelijke monumentale glorie hersteld. Hierbij blijft sober en doelmatig het devies. Een haalbaarheidsonderzoek wordt in een beeldvormende raadsbijeenkomst nog verder besproken. Over het definitief ontwerp en de hiermee gemoeide financiën wordt later dit jaar een besluit genomen.   

01-raadhuis voor bij artikel raadhuis