Resultaten onderzoek koopgedrag bekend

In het najaar van 2021 heeft I&O Research in de Randstad en Noord-Brabant een grootschalig Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten bekend en gepresenteerd. De resultaten kunnen gemeenten, ondernemers en anderen gebruiken bij hun plannen en activiteiten voor de winkelgebieden.

Koopstromenonderzoek 2021

Het Koopstromenonderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Ook voor de gemeente Sliedrecht levert dit koopstromenonderzoek weer nieuwe informatie op. Zowel voor de gemeente als geheel, als voor de winkelgebieden Woonboulevard, Centrum (Kerkbuurt en Winklerplein) en Fazantplein. Een algemeen beeld laat zien dat de lockdowns en andere coronabeperkingen vier al bestaande trends versterkten: de groei in online bestedingen, we gaan minder recreatief winkelen, wel gaan meer functioneel een winkel bezoeken en er zijn minder winkels. Hiervoor in de plaats zijn er meer locaties met horeca, diensten en cultuur. 

Resultaten Sliedrecht 2021

De volgende aspecten vallen op:

Winkelaanbod

 • Sliedrecht valt regionaal gezien, voor het recreatieve winkelaanbod, in het verzorgingsgebied van Dordrecht. Voor de doelgerichte sector is Sliedrecht zelf juist de regiofunctie (woonboulevard).
 • Sliedrecht kent een ondergemiddeld aanbod "dagelijks", wat te verklaren is doordat voor de nieuwe wijken Baanhoek-West en het Papendrechtse Land van Matena de supermarkt in Papendrecht is gevestigd.
 • Sliedrecht kent een ondergemiddeld aanbod "horeca". Hier zit dus nog groeipotentieel, bijvoorbeeld op de Kerkbuurt of op de Woonboulevard. Dit is ook zichtbaar in de bestedingen: Sliedrechters besteden 64% van hun horeca-uitgaven in Sliedrecht zelf, tegen 73% gemiddeld in Nederland.
 • De leegstand is in het aantal verkooppunten 2%-punt hoger dan gemiddeld, maar in het aantal m2 de helft van de gemiddelde 6%. Dit geeft aan dat er vooral een aantal kleinere winkelpanden leegstaan, met name op de Kerkbuurt. Er staan in Sliedrecht geen grote winkelpanden, bijv. op de Woonboulevard, leeg.
 • Het totale aantal winkelpanden en de oppervlakte daarvan is in de afgelopen zes jaar niet veranderd. Ook de werkgelegenheid is stabiel over de jaren.

Bestedingen

 • De omzetontwikkeling van het dagelijkse en recreatieve segment staat al sinds 2016 onder druk, al is de situatie sinds 2018 stabiel (dagelijks) of weer verbeterd (recreatief, de Kerkbuurt). Het doelgerichte segment groeit nog steeds fors in omzet.
 • Voor het dagelijkse segment komt 89% van de bestedingen uit Sliedrecht zelf; de rest uit Hardinxveld en Molenlanden. Het recreatieve segment doet het met 50% Sliedrecht, 16% Molenlanden, 10% Hardinxveld, 8% Papendrecht, 4% Dordrecht. Het segment doelgericht leeft slechts voor 21% van Sliedrecht zelf en verder van de brede regio van Rotterdam tot aan Vijfheerenlanden en Altena.
 • Sliedrechters zelf kopen de dagelijkse boodschappen voor 86% in Sliedrecht zelf, 6% wijkt uit naar Papendrecht, 4% online. Deze verhouding lokaal-elders-online is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Binding met Sliedrecht

 • De binding van Sliedrechters met het recreatief aanbod is lager dan gemiddeld: 32% versus 41% gemiddeld, waarbij er in Sliedrecht zowel meer elders als meer online wordt besteed. Dit wordt deels verklaard door het feit dat Sliedrecht geen centrumgemeente is en dus niet in elk soort recreatieve bestedingen voorziet. Sliedrechters gaan vooral naar Dordrecht (7%), Rotterdam (5%) en Papendrecht (4%).
 • De binding met het doelgerichte aanbod is vanwege de eigen woonboulevard uiteraard hoger dan gemiddeld, maar wel tanende ten opzichte van voorgaande jaren, volledig ten faveure van online bestedingen.

Waardering

 • De waardering voor het Sliedrechtse centrum is met een 7,3 stabiel ten opzichte van 2018, maar wel wat lager dan het landelijk gemiddelde (7,7). Dit komt vooral door een lagere waardering van de horeca, gevolgd door sfeer/uitstraling, netheid en faciliteiten. Dit komt overeen met de bekende vastgoedopgaven op het Winklerplein en de Kerkbuurt, en het beperkte horeca-aanbod. Het Sliedrechtse centrum scoort bovengemiddeld op de kwaliteit van het winkelaanbod.
 • Ook voor de woonboulevard is de waardering van consumenten stabiel en nabij het landelijk gemiddelde. De Sliedrechtse woonboulevard heeft vooral te werken aan de sfeer/uitstraling, faciliteiten, OV-bereikbaarheid en horeca.
 • In de enquête hadden respondenten ook de mogelijkheid om eigen opmerkingen door te geven met betrekking tot de Sliedrechtse winkelgebieden. Hier is 386 keer gebruik van gemaakt. De meeste opmerkingen hebben betrekking op de benodigde verbetering van het (leegstaande) vastgoed op het Winklerplein en de Kerkbuurt, het al dan niet vrijgeven van de winkeltijden op zondag, een verdere verbreding van het aanbod inclusief horeca en het gemis van bepaalde landelijke winkelketens. 

Meer informatie

Op de website www.kso2021.nl kunt u alle informatie terugvinden over het onderzoek en de resultaten. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mailen naar info@kso2021.nl.