Vaststelling Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Drechtsteden

Door de stijging van de energieprijzen dreigen huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom diverse maatregelen bekendgemaakt, waaronder een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Op 21 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal de 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Drechtsteden' vastgesteld. Deze beleidsregels bepalen onder meer welke inwoners uit de Drechtsteden in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 800,- en bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 600,-. De inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen kunnen tot 1 november 2022 een aanvraag indienen. De regeling wordt namens de gemeenten in de Drechtsteden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.