Oktober

 • College benoemt voorzitter en leden nieuwe adviesgroep MAG

  27 oktober 2022

  Sliedrecht heeft een grote woningbouw ambitie. Omdat we het belangrijk vinden deze ambitie samen met deskundige inwoners te realiseren is de Maatschappelijke Advies Groep (MAG) opgericht. De afgelopen periode is er gestart met het werven van zowel een voorzitter als leden voor de MAG. Op basis van de aanmeldingen en de profielschetsen zijn zowel de voorzitter als de leden na een klikgesprek geselecteerd. Hier is een diverse groep leden uit gekomen, waar de MAG nu mee van start gaat.

 • Spotlights On

  27 oktober 2022

  Van 14 tot en met 19 november zijn de ogen gericht op Smart Delta Drechtsteden. Met het evenement Spotlights On wordt de regio Drechtsteden in de schijnwerpers gezet. Dat doen we met het triple helix netwerk: bedrijven, onderwijs en overheid.

 • De bladkorven zijn weer geplaatst

  15 mei 2023

  De bladkorven staan op locaties waar veel blad van gemeentelijke bomen in particuliere tuinen terecht komen. Er is bij de plaatsing onder andere gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de bladkorven over de gemeente, het aantal gemeentelijke bomen in de omgeving en de bereikbaarheid van de locatie. Als een korf niet of nauwelijks wordt gebruikt, of als een korf voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt deze verplaatst.

 • Stroomlijn start met maatregelen voor het Drechthoppervervoer

  27 oktober 2022
 • Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

  11 oktober 2022

  Naast huishoudens zijn ook bedrijven van klein tot groot hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft een inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

 • Vluchtelingen crisisnoodopvang ruimen zwerfafval op

  20 juli 2023

  Afgelopen zaterdag 8 oktober zijn de mensen uit de crisisnoodopvang de straat op gegaan om zwerfafval op te ruimen.

 • Duurzaamheidsloket aan de Kerkbuurt geopend

  11 oktober 2022

  Op zaterdag 8 oktober heeft wethouder Ton Spek (CDA) aan de Kerkbuurt een pop-up Duurzaamheidsloket geopend. Het Duurzaamheidsloket is een initiatief van enkele lokale en regionale ondernemers, in samenwerking met de gemeente.

 • Terugblik bijeenkomst Economische Visie en ondernemersfonds Sliedrecht

  05 oktober 2022

  Op 27 september organiseerden de VSO en de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers en andere eigenaren en gebruikers van zakelijk of maatschappelijk vastgoed. Na een maaltijd volgde een introductie van wethouder Bijderwieden en gaf de adviseur economie van de gemeente een tussenstand van de uitvoering van de Economische Visie. De Economische Visie is in 2021 opgesteld in samenwerking tussen ondernemers en gemeente.