College benoemt voorzitter en leden nieuwe adviesgroep MAG

Sliedrecht heeft een grote woningbouw ambitie. Omdat we het belangrijk vinden deze ambitie samen met deskundige inwoners te realiseren is de Maatschappelijke Advies Groep (MAG) opgericht. De afgelopen periode is er gestart met het werven van zowel een voorzitter als leden voor de MAG. Op basis van de aanmeldingen en de profielschetsen zijn zowel de voorzitter als de leden na een klikgesprek geselecteerd. Hier is een diverse groep leden uit gekomen, waar de MAG nu mee van start gaat.

Benoeming voorzitter en leden adviesgroep MAG

Dinsdag 11 oktober is door het college het besluit tot benoeming goedgekeurd. Voorzitter is de heer Bas Kurvers, voormalig wethouder in Rotterdam. Bas Kurvers is een echte verbinder en iemand die op een onafhankelijke manier leiding kan geven aan de MAG. Naast deze voorzitter gaat de MAG van start met de volgende leden: de heer Michel Nusteling, de heer Jurian Kraaijeveld, mevrouw Simone Salemans en de heer Riens Koppelaar. Zowel de leden als de voorzitter zijn woonachtig in Sliedrecht.

Maatschappelijke Advies Groep (MAG)

De Maatschappelijke Adviesgroep, ook wel MAG, is een informatiebron en klankbord voor de ontwikkeling, inrichting en evaluatie van beleid rond het Programma Ruimtelijke Vernieuwing gemeente Sliedrecht. De MAG is onafhankelijk en zal vanuit die positie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Sliedrecht over vraagstukken wat betreft het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV).