De bladkorven zijn weer geplaatst

De bladkorven staan op locaties waar veel blad van gemeentelijke bomen in particuliere tuinen terecht komen. Er is bij de plaatsing onder andere gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de bladkorven over de gemeente, het aantal gemeentelijke bomen in de omgeving en de bereikbaarheid van de locatie. Als een korf niet of nauwelijks wordt gebruikt, of als een korf voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt deze verplaatst.

In parken, groenstroken en plantsoenen mag het blad langer blijven liggen. In beplanting wordt het vaak niet verwijderd omdat het blad hier voor schuilgelegenheid, bescherming en voedsel voor de beplanting zorgt.

Bladkorf vol?

De bladkorven worden regelmatig geleegd. Is een bladkorf toch vol? Maak hiervan een melding via de website of de Fixi-app.

Belangrijk om te weten

  • De bladkorven zijn alléén bedoeld om bladeren in te verzamelen.
  • De bladeren moeten afkomstig zijn van gemeentelijke bomen, dus niet uit privétuinen.
  • Geen takken of andere vormen van afval in de bakken.
  • Bij misbruik, vandalisme wordt de korf verwijderd.
  • Bij diefstal wordt geen nieuwe korf meer teruggeplaatst.
  • Het aantal bladkorven of de locaties worden dit jaar niet meer veranderd.
  • In december worden de bladkorven weer weg gehaald.

Meer informatie over afval(inzameling)

Groente-, fruit- en tuinafval moet u in de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten verzamelen. In november worden ook de groene containers elke week geleegd. Van december tot en met maart is dit om de week. Meer informatie over afval(inzameling) vindt u op Sliedrecht.afvalinfo.nl

Heeft u behoefte aan een extra container of een grotere groene container? Neem dan contact op met het Milieupark op (0184) 495 937 of stuur een e-mail naar gemeente@sliedrecht.nl. De container wordt dan gratis afgeleverd.

02-Bladkorven