Archeologische vondsten

Vorig jaar zomer vonden drie jongens in Baanhoek-West bijzondere vondsten van scherven. De Nederlandse Archeologievereniging afdeling Lek- en Merwestreek heeft vervolgens onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de scherven uit de periode van het jaar 0 tot ongeveer 300 na Christus zijn.

Vrijwilligers van deze vereniging hebben samen met de drie jongens in het najaar van 2021 het gebied verder onderzocht waardoor meerdere vondsten tevoorschijn zijn gekomen. De eerste voorzichtige conclusie is dat op de locatie van de vondsten een inheems-Romeinse nederzetting was.

Een gespecialiseerde archeoloog van Vestigia gaat de vondsten nu nader onderzoeken. Ook wordt een aanvullend bodemonderzoek gedaan. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald hoe de werkzaamheden in het gebied kunnen worden uitgevoerd. Met de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en het Sliedrechts museum wordt gekeken of de vondsten tentoongesteld kunnen worden. Meer informatie over de archeologische vondsten leest u op www.awn-archeologie.nl.

Archeologie Baanhoek