Energietransitie biedt kansen voor nieuwe instroom op regionale arbeidsmarkt

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie en voor extra banen met toekomst. Deze twee ambities komen samen in het onderzoeksrapport naar de effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt, dat onlangs is gepresenteerd.

Onderzoek

In de afgelopen maanden is in de regio Drechtsteden onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de werkzaamheden voor de warmtetransitie, een onderdeel van de energietransitie. Bij de warmtetransitie gaat het om het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen en het aansluiten op een warmtenet. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn passende leerwerktrajecten ontwikkeld die kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste kandidaten zijn inmiddels al aan de slag.

Roelant Bijderwieden, wethouder gemeente Sliedrecht: "De eerste kandidaten die deze trajecten hebben doorlopen, zijn inmiddels al aan het werk. Zo maken we van de energietransitie niet alleen een uitdaging, maar ook een kans op meer welvaart en welzijn voor mensen die nu niet meedoen aan het arbeidsproces. Dat zijn er in de Drechtsteden ruim 10.000. De energietransitie is dus zeker niet alleen een technische operatie. De slagingskans van de energietransitie hangt vooral af van het succes van de sociale transitie. Van mensen dus."

Proef in Sliedrecht

Na de zomer start in de gemeente Sliedrecht een proef in een wijk rondom het Burgemeester Winklerplein. Het gaat om 500 woningen waar wordt gestart met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen. Bewoners in de wijk die op dit moment niet aan het werk zijn, worden uitgenodigd om in te stappen in één van de leerwerktrajecten, om vervolgens aan de slag te gaan in de eigen buurt. Ook hier gaat het weer om een ketenaanpak waarbij onder meer het sociaal team, welzijnswerk, jongerenwerk, de bewonerscoach van de aannemers en de woningcorporatie, het Leerwerkloket (project Werk in Zicht), de Praktijkschool én FC Dordrecht met hun aanpak ‘Energiek Dordt’ betrokken worden.

Kandidaten die interesse hebben in de korte leerwerktrajecten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 06 - 28 88 97 62 of per mail via werkinzicht@leerwerkloket.nl.