Vergunning evenementen

De zomer is weer in aantocht en gelukkig is er weer ruimte voor evenementen. Sliedrecht bruist en er zijn vaak veel initiatieven van bewoners en organisaties. Leuk! Maar vergeet u niet de vergunning?

Voor grote evenementen geldt een vergunningplicht, kleinere evenementen kunnen gemeld worden. De formulieren hiervoor staan op onze website, u kunt ze ook opvragen door een e-mail te sturen naar vergunningen@sliedrecht.nl.

Een evenement is meldingsplichtig als er maximaal 75 mensen komen, het gehouden wordt op wegen met een maximum snelheid van 30 km/u en slechts kleine objecten worden geplaatst met een maximum van 15 m2. Een melding moet 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement gedaan worden. Vergeet de plattegrond niet bij uw meldingsformulier.

Een groter evenement is vergunningsplichtig, dit is ook zo als het enige verschil een groter object is, zoals een springkussen. Een aanvraag moet voorzien zijn van een veiligheidsplan en een plattegrond en als er een grote tent geplaatst wordt, ook de gegevens van de tent. We hanteren een behandeltermijn van 8 weken.

Meldingen en aanvragen kunt u per reguliere post indienen, maar ook per e-mail naar vergunningen@sliedecht.nl. Let er wel op dat de aanvraag ondertekend dient te zijn.

Als u twijfelt of uw evenement meldingsplichtig of vergunningsplichtig is kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat kunt u het beste doen via vergunningen@sliedrecht.nl.