Sliedrecht opent Gemeentekantoor voor tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

Burgemeester Jan de Vries heeft de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht, de direct omwonenden en bedrijven aan de Industrieweg van het gemeentekantoor geïnformeerd over het besluit een crisisnoodopvang te openen in het gemeentekantoor. Over ruim twee weken is deze locatie geschikt om maximaal 50 mensen op te vangen.

Open hier de brief aan de leden van de gemeenteraad

Burgemeester De Vries: "Nederland heeft te maken met een crisis in de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Dat heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. We hebben allemaal de mensonterende beelden gezien van de asielzoekers die in Ter Apel in de buitenlucht moesten overnachten. Om die reden willen ook de burgemeesters in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op verzoek van de Rijksoverheid hun verantwoordelijkheid nemen voor een tijdelijke humane eerste opvang en daarmee ook solidair zijn met andere gemeenten. Vanuit onze regio hebben de gemeenten Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht al een crisisnoodopvang geopend. Vanmorgen heb ik in goed overleg met onze wethouders besloten om ook in Sliedrecht een crisisnoodopvang te openen. De crisisnoodopvang wordt geopend in het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 in Sliedrecht."

Locatie Gemeentekantoor

Gemeentekantoor 1-331Voor het realiseren van een tijdelijke crisisnoodopvang is gekeken naar meerdere locaties. We hebben voor deze locaties in kaart gebracht of deze geschikt zijn en wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor onze gemeente en onze inwoners. Om deze reden is er voor gekozen om geen gebruik te maken van de inzet van één van onze sporthallen. Hiermee voorkomen we allerlei aanpassingen voor verenigingen en hun leden en van scholen en hun leerlingen. Na een zorgvuldige analyse van verschillende locaties is besloten om de crisisnoodopvang te vestigen op de begane grond van het Gemeentekantoor aan de Industrieweg. Dit deel van ons Gemeentekantoor staat, in afwachting van een verbouwing, grotendeels leeg. Daarbij komt, doordat we de crisisnoodopvang op ons eigen terrein realiseren wij de veiligheid goed kunnen waarborgen en de mogelijke gevolgen voor de omwonenden en bedrijven op en rond de Industrieweg naar onze verwachting relatief beperkt zullen zijn. 

Beperkte crisisnoodopvang

"Met de komst van een tijdelijke crisisnoodopvang komt er al veel op onze gemeente en op onze inwoners af. En dankzij de steun van vooral de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid achten wij een omvang van maximaal 50 personen verantwoord en passend bij de schaal van onze gemeente Sliedrecht.”, aldus burgemeester Jan de Vries. Ook is het voor de gemeente Sliedrecht belangrijk dat de crisisnoodopvang van asielzoekers beperkt is in tijd, in omvang en in de hoeveelheid werk die dat van ons vraagt. Daarom duurt de opvang tot uiterlijk 31 december 2022.