Aansprakelijkheidsstelling Chemours

De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben Chemours c.s. aansprakelijk gesteld voor de (milieu)schade die geleden wordt als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Chemours c.s.

In deze aansprakelijkheidszaak tussen gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Molenlanden en Sliedrecht en Chemours c.s., heeft advocaat Pels Rijcken een conclusie van repliek opgesteld. Deze conclusie van repliek is een reactie op het verweer dat Chemours c.s. hebben gevoerd op de eerder door ons ingediende dagvaarding. De conclusie van repliek is een belangrijk stuk in de juridische procedure. Na deze conclusie van repliek mogen Chemours c.s. ook reageren met een conclusie van dupliek. Daarna volgt een inhoudelijke rechtszitting op 14 maart 2023. Na de zitting zal de rechtbank uitspraak doen of Chemours c.s. onrechtmatig gehandeld hebben door de emissie naar de lucht van PFOA en GenX-stoffen en hier ook aansprakelijk voor kunnen worden gehouden.

Meer informatie over deze aansprakelijkheidsstelling: www.dordrecht.nl/chemours.