Collegewerkprogramma

Corona, vluchtelingen, woon- en energiecrisis volgen elkaar razendsnel op. Het college van Sliedrecht moet niet alleen deze het hoofd bieden, maar ook Sliedrecht voorbereiden op de toekomst. Het antwoord hierop is daadkracht en ambitie voor de korte en lange termijn. Er wordt fors geïnvesteerd in het opknappen van buurten, het veerkrachtiger maken van de samenleving en de bebouwde omgeving. Het Collegewerkprogramma (CWP) (pdf, 12.883 kB) is gebaseerd op de input van inwoners, ondernemers, raadsleden, het hoofdlijnenakkoord en de ambitie van het college.

Veerkracht

Onze inwoners gaan samen met de gemeente prioriteiten stellen in de aanpak van de buurt. Wat een plek krijgt in buurtagenda's. Of het nu gaat om zorg, duurzaamheid of mobiliteit. Per buurt kijken we wat er nodig is zodat Sliedrecht ook op de lange termijn een fijne en veilige samenleving is. Zo brengen we mensen bij elkaar. Samen zorgen we voor een veerkrachtige gemeente waar onze kinderen zich ontwikkelen. Door de zorg voor elkaar en door te investeren in preventie vergroten we de veerkracht van onze inwoners. De zorg en ondersteuning blijft daarmee beschikbaar voor de inwoners die het nodig hebben.
 
Om Sliedrecht op de kaart te zetten willen we de recreatieve mogelijkheden versterken. Ook gaan we voor de versterking van de economische functie. Dit kunnen we niet alleen, maar realiseren we samen met onze partners in de gemeente en in de regio.
 
Als we investeren in Sliedrecht doen we dat door niet naar één project te kijken maar zien we wat dat bijdraagt aan de drie thema's die voor onze gemeente belangrijk zijn: veilig en inclusief, ruimtelijke vernieuwing, ondernemend en betrokken.
 
Aan de hand van deze thema's werken we aan een gemeente die kan in spelen op veranderende omstandigheden. Een gemeente die robuust genoeg is om tegenslagen op te vangen.  In een omgeving waarin iedereen die mee wil doen ook mee kan doen. Dat draagt bij aan een buurt waar men elkaar ontmoet en elkaar helpt als dat nodig is. De gemeente faciliteert en ondersteunt dit proces waar nodig.