Eerste stappen voor Nieuwe brandweerkazerne

De gemeente Sliedrecht heeft de locatie Rijnstraat 315, het huidige politiebureau, van de politie gekocht om daar een nieuwe brandweerkazerne te vestigen. De brandweer is nu nog gehuisvest aan de Middeldiepstraat. De gemeente is al lang op zoek naar een goede locatie voor een moderne brandweerkazerne. De gemeente gaat op korte termijn verder in gesprek met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) om de plannen verder uit te werken. De start van de werkzaamheden worden niet voor begin 2024 verwacht.

Het is de bedoeling dat de gemeente het politiebureau inzet bij de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd verkennend stadium. De VRZHZ wil in de plannen gebruik blijven maken van het bestaande kantoorgedeelte van het pand en de achter gelegen cellen slopen zodat daar de remise gebouwd kan worden. In het voorste gedeelte van het pand komt naast een kantoorfunctie ook de regionale test faciliteit waar de vrijwilligers hun periodiek fitheidstest moeten afleggen. In het eerste kwartaal van 2023 neemt de VRZHZ een principe besluit over de plannen waarna deze verder uitgewerkt zullen worden. Bij de uitwerking zullen naast de vrijwilligers van de kazerne Sliedrecht ook de omwonenden worden betrokken.

01-Politiebureau