Welke vrijwilliger verdient onze gemeentepenning?

De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers. Daarom reikt burgemeester Jan de Vries tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag de Sliedrechtse gemeentepenning uit.

Kent u iemand zich jarenlang vrijwillig in heeft gezet voor een Sliedrechtse vereniging, organisatie of stichting? Laat het ons voor vrijdag 6 oktober weten.

Wie komen in aanmerking voor de gemeentepenning?

De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die alleen of in een groep zich vrijwillig voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet. Dit kan in belangrijke mate en op een breed terrein zijn. De vrijwilliger moet ten minste 10 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan. Ook moet het vrijwilligerswerk nog doorlopen tot in het heden. De uitgebreide criteria leest u hieronder.

Criteria gemeentepenning

  • Personen die zich individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners;
  • Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd, tenminste 10 jaar. En zijn nu nog actief als vrijwilliger;
  • In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een buitengewoon karakter heeft;
  • Een organisatie kan hooguit drie personen per jaar aanmelden voor een gemeentepenning. In bijzondere gevallen kan het College hier gemotiveerd van afwijken;

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 6 oktober 2023.

Aanmelden voor de Sliedrechtse gemeentepenning

Een vrijwilliger aanmelden kan door het onderstaand aanvraagformulier ingevuld op te sturen naar bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl. Opsturen kan ook. De adresgegevens treft u aan op het formulier.

Download het Aanvraagformulier Gemeentepenning 2023.

Heeft u vragen?

Of wilt u het aanvraagformulier Gemeentepenning per post ontvangen? Neem dan contact op met mevrouw Patricia Rockx via telefoonnummer (0184) 495 817. Of stuur een e-mail bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl.