Speech Nieuwjaarsreceptie 2023

Burgemeester Jan de Vries sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie inwoners en ondernemers toe "Na twee jaar vol beperkingen kunnen wij elkaar vanavond in vrede, veiligheid en vrijheid alle goeds toewensen voor het jaar 2023."


Werken aan een sterk en veerkrachtige samenleving, vol van warmte en licht

Dames en Heren, hartelijk welkom! Het is fijn u hier te mogen ontmoeten. Na twee jaar vol beperkingen kunnen wij elkaar vanavond in vrede, veiligheid en vrijheid alle goeds toewensen voor het jaar 2023.

Over veiligheid gesproken. We kijken gelukkig terug op een relatief rustige jaarwisseling. Grote incidenten zijn er niet geweest. Maar helaas is er toch weer schade aangericht. Dat alles weer op orde is en alles veilig is verlopen, is vooral ook te danken aan onze buitendienstmedewerkers, onze BOA’s, onze wijkagenten en onze brandweermensen. Ook komend jaar staan zij, samen met de ambulancemedewerkers, de EHBO en andere hulpverleners 24/7 voor u en mij klaar.     

In het afgelopen jaar bleken vrede, veiligheid en vrijheid niet zo vanzelfsprekend te zijn. Heel dicht bij huis veroorzaakte de coronapandemie veel leed, zowel persoonlijk als zakelijk. En iets verder van huis woedt er in Europa een verschrikkelijke oorlog. Het gevoel van onveiligheid wordt ook versterkt door een toenemende polarisatie, radicalisering en verharding. In zo’n wereld groeien onze kinderen en kleinkinderen op. Dat baart mij en vast ook u grote zorgen.
 
Gaat dit aan Sliedrecht voorbij? Was het maar zo. Online zie ik helaas soms ook in Sliedrecht een verharding van standpunten en een vergroving van het taalgebruik. Laten we dat niet gewoon gaan vinden. Laten we elkaar daarop aanspreken. Verschillen mogen er zijn, kritiek is hartelijk welkom, ook op ons gemeentebestuur, maar dan graag wel respectvol.

Wat daarbij helpt, zo is mijn ervaring, wanneer je elkaar onder het genot van een kop koffie in de ogen kunt kijken. In de ontmoeting ontstaat de verbinding.

Ik ben daarom dankbaar voor de vele plekken in Sliedrecht waar er ruimte is voor ontmoeting en  verbinding. In mijn jaaroverzicht dat u op de schermen zag, zag u veel van die plekken en activiteiten voorbij komen.
Als nieuwe inwoner van Sliedrecht ontdek ik steeds meer van deze plekken van verbinding. Zij zijn in deze onrustige, verhardende en onzekere tijden voor mij tekenen van hoop.   
     
Velen van u zijn bij een of meerdere van deze tekenen van hoop betrokken. Samen met heel veel andere Sliedrechters zet u zich in voor onze gemeenschap. Samen voor Sliedrecht. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar als een Secret Santa of Kerstengel. Met elkaar geven wij zo warmte en licht in een donkere wereld.

Hoe doet u dat en waarom doet u dat? Dat vraag ik vanavond aan een aantal van u.    

collage nieuwjaarsreceptie

Ik ga in gesprek met Leo Koppelaar van Samen voor Sliedrecht

Samen voor Sliedrecht geeft samen met heel veel andere initiatieven warmte en licht in Sliedrecht. Al die lichtjes ziet u ook op de foto achter mij. De prachtige luchtfoto herkent u misschien van onze kerst- en nieuwjaarsgroet. Op die groet schreven wij: “Ook in 2023 werken we graag samen met u aan een sterk en veerkrachtig Sliedrecht.”

De raad is nieuw verkozen en er is een nieuw college aangetreden. Ik ben blij met de vele jonge raadsleden en de goede sfeer, in zowel de raad als het college. Politiek zijn we in Sliedrecht in een rustig vaarwater beland. Daarvoor ben ik dankbaar. Verschillen zijn er maar er is een breed politiek draagvlak voor de in 2020 uitgezette koers 2030. Die koers wordt geconcretiseerd in het collegewerkprogramma, met als titel “Werken aan een sterke en veerkrachtige samenleving”. Daarmee karakteriseert deze collegeperiode zich in continuïteit van beleid en daadkracht. In die zin is het politiek geen rustige tijd. College en raad werken hard aan de toekomst van Sliedrecht.

En laten we niet vergeten dat onze medewerkers, onder de bezielende leiding van onze gemeentesecretaris Niels Kuiper al dit werk voorbereiden en uitvoeren. Corona vroeg in onze relatief kleine organisatie veel van hun improvisatietalent en flexibiliteit. De dienstverlening ging zoveel mogelijk door.
Ook toen hun inzet nodig was voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Iedere dag werken zij professioneel en met passie voor u en voor ons gemeentebestuur. Ik ben daarvan onder de indruk.  

Niet voor niets gebruiken we het woord ‘werken’. Of beter gezegd ‘samen werken’ aan een sterk en veerkrachtig Sliedrecht. Want het gemeentebestuur en onze medewerkers kunnen de toekomst van Sliedrecht alleen vormgeven samen met u.

Dat Sliedrecht op veel fronten al sterk is, blijkt uit Elsevier Weekblad van 10 december. Dit weekblad deed onderzoek naar de economische prestaties van gemeenten. Sliedrecht scoort van de meer landelijke gemeenten als de beste van Nederland. In de Top 100 staat Sliedrecht op een zeer verdienstelijke 24e plaats. En in Zuid-Holland op plaats 4. Sliedrecht scoort dus heel goed op het gebied van het aantal arbeidsplaatsen, het aantal start-ups en op economisch rendement.   

Wij zijn trots op het Sliedrechtse ondernemerschap. Op zowel de grote als de kleine ondernemers. Op de honderdjarigen, zoals Van der Leun en Van Beest, die zich allebei eervol Koninklijk mogen noemen. Wij zijn ook trots op die 14 ondernemers die in de coronatijd met een nieuwe zaak op de Kerkbuurt zijn begonnen.

Wethouder Economie, Roelant Bijderwieden, faciliteert namens ons college deze ondernemerszin. Denk aan het Ondernemersfonds Sliedrecht, nieuw parkmanagement, de ontwikkeling van Stationspark III en het opwaarderen van de Leeghwaterstraat en daarmee van de Woonboulevard.  

Ik ga in gesprek met Eric de Ruiter, eigenaar van Hareco Hengelsport en voorzitter van de Woonboulevard Sliedrecht

Over een sterke gemeente gesproken. We zijn hier vanavond in de thuisBASIS van Sliedrecht Sport. Sliedrecht is niet voor niets Volleybalhoofdstad van Nederland. Dit is topsport. Maar gelukkig is er in Sliedrecht ook heel veel breedtesport. Roelant Bijderwieden werkt als sportwethouder met zorgwethouder Cees Paas aan voldoende bewegen door al onze inwoners. Sliedrecht is helaas daarin minder sterk. Wij sporten en bewegen minder en worden ook nog minder oud dan de gemiddelde Nederlander. Terwijl sport en bewegen bijdragen aan onze vitaliteit en veerkracht.  

Ik ga in gesprek Karel Schmidt, oud-voorzitter en oudste lid Trimclub ABC

Samen bouwen we ook aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Of beter gezegd, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wie ik ook spreek in Sliedrecht, er is een grote behoefte aan een passende woning. Wethouder Ton Spek maakt bouwen mogelijk. Dat doet hij samen met woningbouwcorporatie Tablis, in de grootschalige binnenstedelijke herstructurering van Sliedrecht Oost. Dat doet hij samen met projectontwikkelaars in Sliedrecht Noord, waar we de voorbereidingen treffen om 1.500 woningen te bouwen. Dat doet hij samen met de buurgemeenten in Smart Delta Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland. Want onze bouwambities kunnen we alleen door een goede regionale samenwerking realiseren. Bouwen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen doen we ook dankzij het kabinet, die ons voor de noodzakelijke extra ontsluiting 21 miljoen subsidie heeft gegeven. Een enorm bedrag, dat een betere verkeersdoorstroming en een versnelling van onze woningbouwplannen mogelijk maakt.  

Ik ga in gesprek met een inwoner

Het verplaatsen van de sportvoorzieningen naar Sliedrecht Buiten, het binnenstedelijk herstructureren van Sliedrecht Oost en het realiseren van een nieuwe ontsluiting zijn grote opgave voor de komende jaren. Inwoners, sportverenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan hiervan de gevolgen ondervinden. Dat geeft perspectief maar ook onzekerheid. Het college van B&W beseft dat terdege. Wij garanderen daarom dat iedereen weer een nieuwe passende plek krijgt. Een plek om te wonen, te sporten, te ontmoeten en te werken. En over hoe we dat het beste kunnen doen, gaan wij graag met alle betrokkenen in gesprek. Transparantie en participatie zijn voor dit college geen loze beloften. Waarbij wij heel goed beseffen dat het soms nog beter kan en moet om uw vertrouwen te winnen.  

Werken aan een sterke en veerkrachtige gemeente en gemeenschap vraagt ook maatwerk. Sliedrecht is veel diverser dan wij soms denken. Daarom gaan wij vanaf dit jaar meer wijk- en buurtgericht werken. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners zetten wij in op wijk- en buurtagenda’s. Daarbij kijken we niet geïsoleerd naar de vraagstukken die daar spelen. Stenen leggen gaat samen met het leggen van sociale verbanden. Die zijn in Sliedrecht relatief sterk maar dat geldt niet voor iedere wijk of buurt en niet iedere Sliedrechter lukt het om mee te doen. Wethouder Cees Paas wil samen met u werken aan het verstevigen van sociale netwerken en aan de participatie van iedereen die nu nog aan de kant staat. Zo bouwen we aan een veerkrachtige wijken en buurten en aan veerkrachtige inwoners.

Veerkracht is juist in deze onzekere en onrustige tijd hard nodig. In deze crisistijd maken veel inwoners zich zorgen over hun bestaanszekerheid. Kan ik mijn energierekening nog betalen of de dagelijkse boodschappen doen? Het gemeentebestuur werkt daarom eensgezind aan een vangnet en passende ondersteuning voor onze inwoners die dat nu extra hard nodig hebben. Niet iedereen weet daarin de weg te vinden. Daarvoor hebben wij ook u nodig. Helpt u ons mee om anderen de weg te vinden naar hulp en ondersteuning of door zelf hulp te bieden? In dat licht zijn wij zeer blij met de ondersteuning van maatschappelijke organisaties als de Voedselbank, Moestuin Sliedrecht, Samen voor Sliedrecht, Pand 33, de kerken, de Inloop en onze Bibliotheek. Zij zijn ook een toonbeeld van onze veerkracht.

Ik ga in gesprek met Marian Edelman, vrijwilligster in onze Bibliotheek

Ik zei het al. Wat fijn dat wij vanavond in vrede, veiligheid en vrijheid bijeen kunnen komen. Helaas kunnen ze dat in Oekraïne niet zeggen. Zij leven in voortdurende angst en onzekerheid. Angst voor het oorlogsgeweld. Onzekerheid over hun toekomst, over de koude en de voedseltekorten waarmee zij kampen. Tegelijkertijd ben ik diep onder de indruk van de veerkracht die de Oekraïners laten zien.
Onze Sliedrechtse gemeenschap trekt zich het lot van de Oekraïners aan. Vanaf het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangen wij ongeveer 200 ontheemde Oekraïners op. Groot is hun dankbaarheid voor onze gastvrijheid.
Dat hoor ik ook in de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Dat is vooral ook te danken aan de inzet van onze medewerkers, de bijdrage van vele vrijwilligers en de gastvrijheid van u allen.  

Elsevier Weekblad koos een Nederlander van het Jaar. Dat werd het gastgezin. Een betere keuze hadden zij niet kunnen maken. Al 10 maanden stelt ook een aantal Sliedrechtse gastgezinnen hun huis open voor Oekraïense ontheemden. Ik ben diep onder de indruk van hun opoffering, gastvrijheid en liefde.

Ik ga in gesprek met Ilse Baas, onderneemster en gastgezin

Sprekers en alle andere Sliedrechters die iets betekenen voor de ander, voor onze Sliedrechtse samenleving, inspireren mij. Ik ben blij dat ik het voorrecht heb om veel bezoeken te mogen afleggen, inwoners te ontmoeten en te horen wat hen bezielt of juist zorgen baart. Al die ontmoetingen laten mij niet onberoerd en geven mij hoop voor de toekomst. Het zijn tekenen van hoop, die u en mij warmte en licht geven.

Ik hoop dat u dit nieuwe jaar ook wordt verrijkt door mooie ontmoetingen met andere inwoners. Hier aan de bar, op de moestuin, op het sportveld, aan het bed, in de bibliotheek, in uw buurt, op het Kerkplein, in de winkel of tijdens het komende Baggerfestival. Ik zie uit naar al deze ontmoetingen.    

Graag wens ik u allen een gelukkig, gezond en gezegend jaar, vol van warmte en licht.